Monday, November 23, 2009

Maklumat Kehadiran Jenis Rumpai Padi Angin Mengikut 'Rating Scale' Di Kawasan Tanaman Padi IADA Barat Laut Selangor (Eye Score)

Berikut adalah maklumat kehadiran 'Rumpai Padi Angin' mengikut bancian sebanyak 10% keluasan bertanam padi di kawasan IADA Barat Laut Selangor.Bancian adalah menggunakan kaedah 'Eye Score'. Peratus liputan adalah berdasarkan enam (6) skala liputan(Rating Scale). Bancian telah dijalankan oleh unit ini pada setiap musim penanaman padi. Berikut adalah data bagi Musim 02/2007, 01/2008, 02/2008, 01/2009 & 02/2009. Data Musim 02/2009 bagi kawasan di Daerah Sabak Bernam masih dalam proses penyediaan dan pemantauan. Sebarang maklumat lanjut sila berhubung dengan pihak UPTKT Sg. Burong.

(Sila 'click' pada gambarajah bagi mendapatkan data yang lebih jelas)

No comments:

Post a Comment