Wednesday, February 11, 2009

Pengesanan Penyakit Karah dan Bintik Perang Pada Benih Semaian TransplanterPada 10/02/2009 dan 11/02/2009 pihak UPTKT Sg. Burong telah menerima penghantaran sampel benih semaian padi (transplanter) daripada pegawai kawasan Sg. Burong (En Jamal). Sampel tersebut di ambil daripada Blok V, Sg. Burong, Tapak Semaian Perniagaan Lim Sekinchan, Tapak Semaian Perniagaan Sin Hiap Huat dan Tapak Semaian Perniagaan Kian Sit Sekinchan. Selepas pemeriksaan makmal dijalankan didapati terdapat tanda-tanda serangan Bintik Perang dan Karah pada anak benih. Sebagai langkah awal, pihak UPTKT Sg. Burong telah mengeluarkan satu laporan khidmat diagnostik bagi tindakan pihak terlibat untuk tindakan selanjutnya.

Beberapa langkah syor kawalan telah dicadangkan, antaranya :-
1) Amalan Pertanian Baik (APB).
2) Penggunaan baja berunsur silika
3) Penyemburan dengan racun kulat. ai isoprothiolane, carbendazim, azoxystrobin.
4) Pembasmian kuman pada peralatan di tapak semaian menggunakan clorox dan dettol.
5) Penyimpanan bekas semaian di tempat tertutup selepas proses pembasmian kuman.

Semoga perlaksanaan syor kawalan dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terlibat bagi memastikan segala perancangan program peningkatan hasil padi dapat dilaksanakan dengan jayanya. Semoga pemantauan di tapak semaian dapat dilaksanakan dengan kerjasama semua pegawai kawasan dan unit-unit teknikal padi di Kawasan IADA Barat Laut Selangor. InsyaAllah.

"Setiap kejayaan Itu Pasti Ada Cabarannya, Bersama-Samalah Kita Cuba Menggapainya"

Tuesday, February 03, 2009

Penyakit dan Perosak Tanaman Padi

a) Kesan Serangan Reput Tangkai
b) Kesan Serangan Bena Perang - 'Hopper Burn'
c) Tanda Serangan Bintik Perang
d) Kesan Serangan Bakanae
e) Tanda Serangan Reput Perang Seludang
f) Kesan Serangan Penyakit Merah Virus PMV
g) Kesan Serangan Penyakit Hawar Seludang
h) Kesan Serangan Reput Tangkai
i) Kesan Serangan Hawar Seludang
j) Dewasa Ulat Ratus
k) Dewasa Ulat Layar
l) Thrips
m) Bena Belakang Putih (WBPH)

n) Bena Perang (BPH)

o) Kesan Serangan Bintik Perang


Salam perkenalan bersama dunia tanaman padi. Hari ini kita berkenalan dengan beberapa jenis penyakit dan perosak yang biasa ditemui di kawasan tanaman padi di Malaysia. Untuk maklumat awal disertakan maklumat bergambar buat tatapan semua. Bagi maklumat lengkap akan di 'update' dari masa ke semasa, InsyaAllah.

Monday, February 02, 2009

UPTKT Sg. Burong
Unit Perlindungan Tanaman Dan Kuarantin Tumbuhan Sg. Burong, Pejabat Pertanian Sg. Burong, 45500 Tanjong Karang, Selangor

Tel :03-3241 0389/5285 Fax : 03-3241 5285

MANUAL PROSEDUR KERJA UNIT NEGERI BAHAGIAN PERLINDUNGAN TANAMAN DAN KUARANTIN TUMBUHAN

I. LATAR BELAKANG.

Unit Negeri, Bahagian Perlindungan Tanaman Dan Kuarantin Tumbuhan telah Melalui pelbagai perubahan mengikut kesesuaian yang digariskan oleh Ibu Pejabat Bahagian Perlindungan Tanaman Dan Kuarantin Tumbuhan di Wisma Tani, Kuala Lumpur. Pada asalnya Unit Negeri bertanggungjawab ke atas tiga (3) fungsi utama iaitu Fungsi Perlindungan Tanaman, Fungsi Penguatkuasaan Akta Kuarantin dan Fungsi Penguatkuasaan Akta Racun Perosak. Tetapi setelah melalui beberapa perubahan dan kesesuaian, Unit Negeri sekarang ini hanya bertanggungjawab ke atas dua (2) fungsi utama iaitu Fungsi Perlindungan Tanaman dan Fungsi Penguatkuasaan Akta Kuarantin manakala Fungsi Penguatkuasaan Racun Perosak telah diletakkan sebagai satu Bahagian tersendiri.

II. FUNGSI UNIT NEGERI

Fungsi Unit Negeri, Bahagian Perlindungan Tanaman dan Kuarantin Tumbuhan terbahagi kepada 2 (dua) fungsi utama :

A. Memberi perkhidmatan perlindungan tanaman kepada semua pihak yang memerlukan dalam semua sektor.

B. Melaksanakan Penguatkuasaan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976, Peraturan-PeraturKuarantin Tumbuhan 1981, Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 1998 dan Convention on International Trade of Endangered of Flora and Fauna.

III. OBJEKTIF UNIT NEGERI

  1. Mempertingkatkan hasil tanaman petani dengan mengurangkan kerosakan tanaman yang disebabkan oleh musuh dan penyakit melalui khidmat nasihat dengan memberi penekanan terhadap konsep pengurusan-pengurusan perosak bersepadu (Intergrated Pest Management – IPM).
  1. Menyediakan khidmat ‘repository’ dalam hal perlindungan tanaman dengan mengadakan rujukan-rujukan dan perkhidmatan makmal bagi membantu individu khususnya petani untuk mengetahui sebarang maklumat mengenai makhluk perosak dan kawalannya.
  1. Menyediakan khidmat latihan dalam pelbagai bidang perlindungan tanaman terutama sekali dalam hal pengurusan perosak bersepadu pelbagai tanaman, ‘Pesticide Application Technology’ (PAT), diagnostik musuh penyakit tanaman dan hal-hal kuarantin tumbuhan.
  1. Menjaga keselamatan dan melindungi negara daripada serangan makhluk perosak asing melalui penguatkuasaan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 di pintu-pintu masuk utama negara.
  1. Memudahkan pengeksportan hasil pertanian negara dengan mempastikan bahawa konsainan yang dieksport memenuhi syarat-syarat negara pengimport.
  1. Menjaga kepentingan Pertanian Negara dengan mempastikan bahan-bahan tanaman dan janaplasma yang bernilai tidak dibawa keluar dari negara ini.