Monday, February 02, 2009

UPTKT Sg. Burong
Unit Perlindungan Tanaman Dan Kuarantin Tumbuhan Sg. Burong, Pejabat Pertanian Sg. Burong, 45500 Tanjong Karang, Selangor

Tel :03-3241 0389/5285 Fax : 03-3241 5285

MANUAL PROSEDUR KERJA UNIT NEGERI BAHAGIAN PERLINDUNGAN TANAMAN DAN KUARANTIN TUMBUHAN

I. LATAR BELAKANG.

Unit Negeri, Bahagian Perlindungan Tanaman Dan Kuarantin Tumbuhan telah Melalui pelbagai perubahan mengikut kesesuaian yang digariskan oleh Ibu Pejabat Bahagian Perlindungan Tanaman Dan Kuarantin Tumbuhan di Wisma Tani, Kuala Lumpur. Pada asalnya Unit Negeri bertanggungjawab ke atas tiga (3) fungsi utama iaitu Fungsi Perlindungan Tanaman, Fungsi Penguatkuasaan Akta Kuarantin dan Fungsi Penguatkuasaan Akta Racun Perosak. Tetapi setelah melalui beberapa perubahan dan kesesuaian, Unit Negeri sekarang ini hanya bertanggungjawab ke atas dua (2) fungsi utama iaitu Fungsi Perlindungan Tanaman dan Fungsi Penguatkuasaan Akta Kuarantin manakala Fungsi Penguatkuasaan Racun Perosak telah diletakkan sebagai satu Bahagian tersendiri.

II. FUNGSI UNIT NEGERI

Fungsi Unit Negeri, Bahagian Perlindungan Tanaman dan Kuarantin Tumbuhan terbahagi kepada 2 (dua) fungsi utama :

A. Memberi perkhidmatan perlindungan tanaman kepada semua pihak yang memerlukan dalam semua sektor.

B. Melaksanakan Penguatkuasaan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976, Peraturan-PeraturKuarantin Tumbuhan 1981, Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 1998 dan Convention on International Trade of Endangered of Flora and Fauna.

III. OBJEKTIF UNIT NEGERI

  1. Mempertingkatkan hasil tanaman petani dengan mengurangkan kerosakan tanaman yang disebabkan oleh musuh dan penyakit melalui khidmat nasihat dengan memberi penekanan terhadap konsep pengurusan-pengurusan perosak bersepadu (Intergrated Pest Management – IPM).
  1. Menyediakan khidmat ‘repository’ dalam hal perlindungan tanaman dengan mengadakan rujukan-rujukan dan perkhidmatan makmal bagi membantu individu khususnya petani untuk mengetahui sebarang maklumat mengenai makhluk perosak dan kawalannya.
  1. Menyediakan khidmat latihan dalam pelbagai bidang perlindungan tanaman terutama sekali dalam hal pengurusan perosak bersepadu pelbagai tanaman, ‘Pesticide Application Technology’ (PAT), diagnostik musuh penyakit tanaman dan hal-hal kuarantin tumbuhan.
  1. Menjaga keselamatan dan melindungi negara daripada serangan makhluk perosak asing melalui penguatkuasaan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 di pintu-pintu masuk utama negara.
  1. Memudahkan pengeksportan hasil pertanian negara dengan mempastikan bahawa konsainan yang dieksport memenuhi syarat-syarat negara pengimport.
  1. Menjaga kepentingan Pertanian Negara dengan mempastikan bahan-bahan tanaman dan janaplasma yang bernilai tidak dibawa keluar dari negara ini.

1 comment: