Wednesday, February 11, 2009

Pengesanan Penyakit Karah dan Bintik Perang Pada Benih Semaian TransplanterPada 10/02/2009 dan 11/02/2009 pihak UPTKT Sg. Burong telah menerima penghantaran sampel benih semaian padi (transplanter) daripada pegawai kawasan Sg. Burong (En Jamal). Sampel tersebut di ambil daripada Blok V, Sg. Burong, Tapak Semaian Perniagaan Lim Sekinchan, Tapak Semaian Perniagaan Sin Hiap Huat dan Tapak Semaian Perniagaan Kian Sit Sekinchan. Selepas pemeriksaan makmal dijalankan didapati terdapat tanda-tanda serangan Bintik Perang dan Karah pada anak benih. Sebagai langkah awal, pihak UPTKT Sg. Burong telah mengeluarkan satu laporan khidmat diagnostik bagi tindakan pihak terlibat untuk tindakan selanjutnya.

Beberapa langkah syor kawalan telah dicadangkan, antaranya :-
1) Amalan Pertanian Baik (APB).
2) Penggunaan baja berunsur silika
3) Penyemburan dengan racun kulat. ai isoprothiolane, carbendazim, azoxystrobin.
4) Pembasmian kuman pada peralatan di tapak semaian menggunakan clorox dan dettol.
5) Penyimpanan bekas semaian di tempat tertutup selepas proses pembasmian kuman.

Semoga perlaksanaan syor kawalan dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terlibat bagi memastikan segala perancangan program peningkatan hasil padi dapat dilaksanakan dengan jayanya. Semoga pemantauan di tapak semaian dapat dilaksanakan dengan kerjasama semua pegawai kawasan dan unit-unit teknikal padi di Kawasan IADA Barat Laut Selangor. InsyaAllah.

"Setiap kejayaan Itu Pasti Ada Cabarannya, Bersama-Samalah Kita Cuba Menggapainya"

No comments:

Post a Comment